Έπισκεψη κατ' οίκον δωρεάν - Σύμβαση με όλα τα ταμεία - Φιλικός διακανονισμός πληρωμών - 2 χρόνια γραπτή εγγύηση

Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
Βοηθήματα ακοής
®
Bellman & Symfon
doro
Noizfree
geemarc
Sennheiser
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
Στέκες Τηλεόρασης
Λύσεις για ακρόαση θεάτρου
Ακρόαση τηλεόρασης
Ακρόαση θεάτρου & συζητήσεων
Εμβοές
Εμβοές
Ρολόγια ξυπνητήρια
Ρολόγια
Τηλέφωνα
Τηλέφωνα
Βοηθήματα οράσεως
Βοηθήματα οράσεως
Κουδούνια
Κουδούνια
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .