Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
®
Κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές, κερδίζετε χρήμα και χρόνο ...
hr
Τηλεφωνικές συσκευές

Συμβατό με ακουστικά
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
DORO 100w
DORO HearEasy 313c
DORO HandleEasy 334 GSM
DORO PhoneEasy 410 GSM
DORO PhoneEasy 311c
PhoneEasy 311c
Πολύ απλό & πολύ οικονομικό
100w
Ασύρματο
DORO Syntiro 912c
Syntiro 912c
Με αναγνώριση κλήσεων
HearEasy 313c
DORO MemoryPlus 319ph
MemoryPlus 319ph
Με φωτομνήμες
DORO HandleEasy 341 GSM
HandleEasy 341 GSM
Για άτομα με μειωμένη όραση
Doro Syntiro 915c
Syntiro 915c
Για ατομά με προβλήματα όρασης & ακοής
DORO PhoneEasy 338 GSM
PhoneEasy 338 GSM
Με πολύ εύκολο χειρισμό
DORO PhoneEasy 318W
PhoneEasy 318W
Με κουμπί έξτρα ενίσχυσης
DORO HearPlus 317c
HearPlus 317c
Για άτομα με μειωμένη όραση & ακοή
HandleEasy 334 GSM
Για άτομα με πολλές δυσκολίες
PhoneEasy 410 GSM
Διαθέτει ραδιόφωνο
DORO Care Secure Plus
Care Secure Plus
Με κουμπί έκτακτης ανάγκης
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .