Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
®
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
Κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές, κερδίζετε χρήμα και χρόνο ...
hr
Ρολόγια ξυπνητήρια
Sonic Shaker
Sonic Shaker
Πολύ δυνατό
DORO HandleEasy 321RC
Bellman Alarm Clock
Bellman
Πολύ δυνατό
Δόνηση κάτω απο το μαξιλάρι
Λύση για όλους
Για άτομα με μειωμένη ακοή
Με πολύ μικρό μέγεθος
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .