Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
®
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
Κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές, κερδίζετε χρήμα και χρόνο ...
hr
Εμβοές
Ηχοκάλυψη εμβοών
Tinnitus
Βελτίωση ύπνου
Tinnitus sleep
CD ύπνου
Ανακούφιση εμβοών
Μέθοδος ηχοκάλυψης (Masking)
Γρήγορα αποτελέσματα
Tinnitool Soft-laser
Ελβετική τεχνολογία
Σύστημα eartip
Εύκολο στην χρήση
Μικρό μέγεθος
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .