Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
®
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
Κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές, κερδίζετε χρήμα και χρόνο ...
hr
sennheiser RS 4200
sennheiser SET 50T V
SET 50 TV
Η πιο οικονομική λύση
Ακρόαση θεάτρου
RS 4200
Για άτομα χωρίς απώλεια ακοής
sennheiser SET 830 TV
SET 830 TV
Ενίσχυση διάκρισης
sennheiser SET 840 TV
SET 840 TV
Για άτομα με μειωμένη ακοή
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .