Κάνοντας ηλεκτρονικές αγορές, κερδίζετε χρήμα και χρόνο ...

Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
®
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
A 200
sennheiser A200
sennheiser SET900
SET 900
Για χαμηλή εως μεσαία δυσκολία ακοής
Κορυφαία λύση για όλους
hr
Ακρόαση θεάτρου
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .