Επικοινωνία
Multimedia ακουστικό
Multimedia ακουστικό
ψηφιακής τεχνολογίας 16 καναλιών με ασύρματες δυνατότητες διασύνδεσης
Πιστοποιημένο Κέντρο Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Έπισκεψη κατ' οίκον δωρεάν - Σύμβαση με όλα τα ταμεία - Φιλικός διακανονισμός πληρωμών - 2 χρόνια γραπτή εγγύηση
15 ημέρες δοκιμή εντελώς δωρεάν
Ψηφιακά ακουστικά απο 600 ευρώ  !!!

Μορφές ακουστικής απώλειας - βαρηκοΐας
Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα
Μικτή Βαρηκοΐα
Κεντρική βαρηκοΐα
Βαρηκοΐα Αγωγιμότητος
Μικτή Βαρηκοΐα
Βαρηκοΐα Αγωγιμότητος
Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
®
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .