Όλοι οι τύποι των ακουστικών
Copyright & Designed by Labis Kiriazopoulos © 2010-2011  Γερμανού 150, 26331 Πάτρα - τηλ. 2610-620.000  psifiakiakoi@gmail.com
Multimedia ακουστικό
ψηφιακής τεχνολογίας 16 καναλιών με ασύρματες δυνατότητες διασύνδεσης
Έπισκεψη κατ' οίκον δωρεάν - Σύμβαση με όλα τα ταμεία - Φιλικός διακανονισμός πληρωμών - 2 χρόνια γραπτή εγγύηση
15 ημέρες δοκιμή εντελώς δωρεάν
Ψηφιακά ακουστικά απο 600 ευρώ  !!!

Λύσεις ακοής για όλους
Αθέατες λύσεις
Bluetooth
Αξεσουάρ τελευταίας τεχνολογίας
Ψηφιακά ακουστικά βαρηκοϊας, αόρατες λύσεις ακοής χωρίς θορύβους με πολλαπλά προγράμματα για όλους.
Προειδοποιητικά Σημάδια για Μείωση στην Ακοή
Τι είναι το ακουστικό βαρηκοΐας
Αθέατες λύσεις
 Τι μπορεί να κάνει ένα ακουστικό βαρηκοΐας ;
Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ένα ακουστικό βαρηκοΐας
Τύποι ακουστικών βαρηκοΐας
CIC (Ενδωτιαίο)
BTE (Οπισθωτιαίο)
ITE(Ενδωτιαίο)
Χαρακτηριστικά των σύγχρονων ακουστικών βαρηκοΐας
Μονόπλευρη ή  αμφίπλευρη εφαρμογή ακουστικών ;
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
ψηφιακή ακοή - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ψηφιακά ακουστικά βαρηκοΐας - βοηθήματα ακοής
Ψ Η Φ Ι Α Κ Η  Α Κ Ο Η
Κ   Υ   Ρ   Ι   Α   Ζ   Ο   Π   Ο   Υ   Λ   Ο   Σ
www.e-akoi.gr
Κυριαζόπουλος Χαράλαμπος
Ακοοπροσθετικός, Μηχανικός Βιοΐατρικής Τεχνολογίας
Επικοινωνία
®
1 στους 10 εχει μειωμένη ακοή
Η ακοή - η πιο ωραία αίσθηση
Προσέξτε τα σημάδια
Πιστοποιημένο Κέντρο Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Multimedia ακουστικό
  η  ν έ α  ε π ο χ ή  σ τ η ν  α κ ο ή . . .